מכיון שאנחנו אוהבים להדגים לוספר לכם מה זה כל אחד מהאטרקציות הקיימות אז עכשיו תורו של הקארטינג יש לנו וידאו