כדי שתבינו מה זה חדר זעם, ועל מי הזעם אז יש לנו סירטון